Arbeid

Alt om arbeid


Print

http://www.sungateshop.nu/news/feriepengenes-abc/


Print 08.05.2016.

Her forteller de streikende hvor lite de tjener – og hvorfor de streiker


 Slik blir fridagene i 2017

1. nyttårsdag: Faller på en søndag, så ingen ekstra fridager

Påsken 2017: Påskedagene er «bankers», og i 2017 er skjærtorsdag 13. april, langfredag 14. april og 2. påskedag 17. april.

1. mai: Arbeidernes dag, og i 2017 faller den på en mandag, så ekstra fri!

17. mai: Grunnlovsdagen, som blir en onsdag.

Kristi Himmelfartsdag: Faller på torsdag 25. mai.

2. pinsedag: Også denne er en «bankers» fridag, og dette året blir det mandag 5. juni.

Jula 2017: Julaften blir en søndag, slik at mandag og tirsdag 25. og 26. desember blir fridager. (2 stk)

Nyttår 2017: Årets siste dag blir en søndag, så da starter 2018 med en ekstra fridag, mandag 1. januar 2018.


Midlertidig ansettelse

Generell adgang til midlertidig ansettelse i 12 måneder gjelder ikke innleieforhold

Fra 1. juli 2015 ble det innført en generell adgang til å ansette midlertidig for en periode på 12 måneder, uten vilkår men med begrensinger for å hindre misbruk. Bestemmelsen fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) bokstav f. Denne adgangen gjelder imidlertid ikke ved innleie fra vikarbyråer. Det betyr at det fortsatt bare er tillatt å leie inn fra vikarbyråer hvis ett av grunnlagene i arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) bokstav a til e er oppfylt, med mindre det er inngått lokal avtale om utvidet innleie etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (2).