Fond

  • Aksjefond: Aksjefond har størst verdisvingninger. Anbefalt sparehorisont er derfor minimum fem år. I løpet av en femårsperiode vil du mest sannsynlig ha opplevd både oppturer og nedturer i aksjemarkedet, men over tid er oppturene flere enn nedturene. Dette gjør at aksjemarkedet har høyest forventet avkastning på lang sikt av alle plasseringsalternativer. Les mer om aksjefond her.
  • Kombinasjonsfond: Kombinasjonsfondenes verdisvingninger vil ligge mellom aksje- og obligasjonsfondenes, avhengig av hvor stor aksjeandelen i fondet er. Anbefalt tidshorisont kan være litt kortere enn for aksjefond, avhengig av hvor stor andel av kombinasjonsfondets investeringer som plasseres i rentebærende verdipapirer. Les mer om kombinasjonsfond her.
  • Pengemarkedsfond: Pengemarkedsfond er vanligvis utsatt for små verdisvingninger, og passer for den som ønsker en relativt jevn avkastningsutvikling. Sparing i pengemarkedsfond vil i første rekke være et alternativ til høyrentekonto i bank. Dermed blir også den forventede avkastningen mindre enn for andre fondstyper. I korte pengemarkedsfond kan du trygt plassere penger i korte perioder, mens anbefalt tidshorisont for lange pengemarkedsfond er fra ett til to år. Les mer om pengemarkedsfond her.
  • Obligasjonsfond: Obligasjonsfond har normalt mindre verdisvingninger enn aksjefond og kombinasjonsfond, og gir også noe lavere forventet avkastning. Anbefalt sparehorisont er fra to til fire år, avhengig av i hvilken grad midlene plasseres i obligasjonsfond med henholdsvis korte eller lange rentebærende papirer. Les mer om obligasjonsfond her.

 

Legg igjen en kommentar