Livsforsikring

Hvilken livsforsikring er den beste: Stor test

Hvis du har livsforsikring hos de dyreste selskapene i Norge, kan du halvere kostnadene ved å bytte. Sjekk hvem som kommer best ut i testen.

Enslige uten forsørgeransvar trenger faktisk ikke livsforsikring, men når du får forsørgeransvar for ektefelle, samboer eller barn er det lurt å vurdere hva som skjer med familieøkonomien når du dør.

GRAF1

Når inntekten din forsvinner, kan det ende med at familien må selge boligen og kjøpe noe billigere. Gjelden og utgiftene blir ofte for store for en inntekt. Noen enker og enkemenn velger å gå ned i stilling for å få bedre tid til barn og hjem. Dermed synker også inntekten ytterligere, og det blir umulig å beholde boligen. Barna må kanskje bytte skole og finne nye venner. Kjøper du livsforsikring, kan forsikringssummen være tilstrekkelig til at den gjenlevende forsørger klarer å beholde boligen, eller flytte til i en billigere bolig i samme skolekrets.

Her er noe av det du bør tenke på når du velger forsikring:

  • Forsikringen må gjelde sykdom: Mennesker blir uføre eller dør i hovedsak av sykdom. En ulykkesforsikring kan være kjekt å ha i tillegg, men den erstatter ikke uføre- og livsforsikring. En livsforsikring gir forsikringsutbetaling ved død uavhengig av årsak.
  • Er familien sikret?: Mange har en solid privatøkonomi med liten gjeld og gruppelivsforsikringer gjennom arbeidsgiver. Kanskje har du noen livsforsikringer fra tidligere også? Det kan være familien vil sitte igjen med en formue og nedbetalt bolig om du dør med de ordningene du allerede har. Da trenger du ikke kjøpe mer i livsforsikring, selv om du faktisk har råd til å betale for det.
  • Forsikringsbehov: Et naturlig mål kan være at den gjenlevende forsørgeren skal kunne sitte igjen med en akseptabel økonomi. Det vil derfor ofte være fornuftig å ha livsforsikring på 50–100 prosent av gjelden og/eller 1–2 ganger årslønnen deres.
  • Hvilken forsikringsdekning har dere?: Se på eventuelle gruppelivsforsikringer og etterlattepensjon fra arbeidsgiver, yrkesorganisasjoner og andre individuelle livsforsikringer dere måtte ha. Husk at ulykkesforsikring ikke sørger for en tilstrekkelig forsikringsdekning. Noen familier kan være ganske godt dekket av arbeidsgivers gruppelivsforsikringer, men du bør sjekke hva du eller dine nærmeste får fra dine forsikringer. Kjøp individuelle forsikringer for å dekke opp ditt forsikringsbehov.

NB! Ikke sats på folketrygden: Noen tror at den gjenlevende ektefellen får en fet etterlattepensjon fra folketrygden. Hjemmeværende menn og kvinner kan faktisk få litt om hovedforsørgeren dør, men etterlattepensjonen blir behovsprøvet mot egen inntekt. Har eller tar den gjenlevende en heltidsjobb blir det i praksis ikke noe utbetaling av etterlattepensjon fra folketrygden.

Utgangspunktet for denne testen er forsikringsselskapenes priser for en forsikring som gir de etterlatte en utbetaling på 1 million kroner ved dødsfall.

Resultatet er klart: Den årlige forsikringspremien er i enkelte tilfeller dobbelt så høy hos den dyreste tilbyderen, som hos den billigste. Enkelte selskaper setter også prisen ut i fra hvor lang utdannelse du har, og hvilken type jobb du har.

Høy utdannelse og kontorjobb gir lavere forsikringspriser enn lav utdanning og ikke kontorjobb. Vi har hentet inn priser for en person som har treårig høyere utdannelse og som jobber på kontor.

Som det fremgår av oversikten, kan et selskap som er best for én aldersgruppe, være dårligst for en annen. Det er derfor ingen grunn til å være lojal mot samme selskap gjennom hele livet.

GRAF2

Test av livsforsikringer. * Inkluderer avtalegebyr, administrasjonsgebyr, termingebyr (årlig sum), stykkostnader og lignende. ** Forsikringsselskapet betaler forsikringen om du blir sykmeldt utover 12 måneder. Foto: DinePenger+

Andre tips:

Se på prisoversikten: Velg ut de billigste selskapene for livsforsikring. Skal du også ha uføreforsikring, bør du se om det er lurt å kjøpe forsikringene i samme selskap eller om du skal kjøpe forsikringene hver for seg der det er billigst. Det er blant annet avhengig av størrelsen på forsikringene. Be noen utvalgte forsikringsselskap om konkrete priser for ditt forsikringsbehov. Velg det billigste/beste selskapet og tilpass forsikringssummen til hva du faktisk klarer å betale.

Din beslutning: Det er ganske naturlig at du synes forsikringsbehovet er større enn det du føler du kan bruke av penger. Du må prioritere. Hvor mye du vil bruke på uføre- og livsforsikring er ditt valg. Dine Penger anbefaler våre lesere å prioritere å bruke penger på disse store forsikringene fremfor å bruke mye penger på en rekke mindre forsikringer.

Friske formuende kan si opp forsikringene: Er helsen god og formuen stor, trenger du ikke lenger livs- og uføreforsikring. Mange arver når de er rundt 50–60 år og mange har tjent mye penger gjennom et langt yrkesaktivt liv. Med god inntekt, solid tjenestepensjon, nedbetalt gjeld og en million i aksjer og fond kan du være selvassurandør. Du tåler rett og slett å bli ufør, uten at du må gå ned i levestandard. Familien klarer seg brukbart økonomisk sett om du dør.

Økonomisk tap: Husk at forsikring ikke kan erstatte sorg eller savn. Forsikring er heller ikke lønnsomt fordi forsikringstakerne over tid betaler inn mer i forsikringspremier, enn det forsikringsselskapene utbetaler i forsikringserstatninger. Forsikring skal kompensere et økonomisk tap du eller familien ikke kan takle selv. Livsforsikring skal kompensere for at familiens inntekter blir vesentlig lavere.

Les hele testen på dinepenger+