Bitcoinmiljøet på randen av borgerkrig

Bitcoinmiljøet på randen av borgerkrig
Det er borgerkrigslignende tilstander i kryptovalutamiljøet. Utbrytere har forsøkt å få kontroll over bitcoin og å erstatte den opprinnelige digitale valutaen med «bitcoin cash». Mandag blir det tre ulike bitcoinvalutaer.
Publisert: 13.11.2017

Bitcoin

•Digital valuta som lar brukeren sende penger hvor som helst når som helst.
•Utviklet av en person eller gruppe med psevdonymet Satoshi Nakamoto i 2008 og 2009.
•Har ingen sentral utsteder eller kontroll.
•Basert på krypteringsteknologi. Systemet er laget slik at det aldri kan bli mer enn 21 millioner mynter, men disse kan deles i mange deler.
•Bygger på blokkjede-teknologien, som av mange regnes som det neste store for flere formål innen bank, forsikring og finans, samt det såkalte tingenes internett.
•Ble anerkjent som en valuta i Japan i april 2017.
•Transaksjoner er offentlige, men partene forblir anonyme.
•Brukt i lyssky transaksjoner, men brukes også ved stadig flere lovlige betalinger.
•Det er laget mange kopier av teknologien, men de fleste er lite verd

Blokkjede

•Blokkjede er den underliggende teknologien bak den digitale valutaen bitcoin.
•En blokkjede kan brukes som en digitalt distribuert regnskapsbok for økonomiske transaksjoner. En blokk inneholder et sett transaksjoner samt tidsstempel og bekreftelse som sikrer at blokken ikke kan endres uten at det oppdages.
•Neste blokk inneholder lenke til den foregående og dennes bekreftelse.
•Hver blokk replikeres til alle noder i et nett, slik at hver node inneholder hele regnskapsboken. Ingen er original.
•Det er ikke behov for noen tiltrodd tredjepart som har ansvar for de økonomiske transaksjonene.