Dette er de vanligste misforståelsene om styrearbeid

Har styreleder all makt, og hva er et nødvendighetstiltak? Vi gir deg svaret på dette og fem andre vanlige spørsmål om styrearbeid i boselskap.

I Norge finnes det 8.305 borettslag med til sammen 351.555 andelsboliger, og 360.000 boliger i eierseksjonssameier. I tillegg finnes det et antall såkalte aksjeleiligheter. Men sistnevnte er en utdøende eierform siden det ikke er adgang til å etablere nye boligaksjeselskaper lengre.

Styrene i disse boligselskapene forvalter ikke bare de store økonomiske verdiene som ligger bundet i boligene, men også livene til de som eier boligene. Styret har en voldsom makt.

Advokat Dag Stadheim er ekspert på styrearbeid i boligselskaper. Han mener at vrangforestillinger om rettigheter og forpliktelser leder til mange konflikter i boligselskaper.

Dette er de vanligste mytene om styrene i borettslag og sameier: Les mer på Dine Penger+