Pensjon

– Det er bare fire måter å finansiere lengre levealder på.

Les mer her


 


– Pensjonsordning gjennom arbeidsgiver

  • Ytelsespensjon: Arbeidstager er sikret en gitt pensjonsytelse gjennom hele pensjonstiden – eks. 66 % av sluttlønn. Dør du før pensjonsalder, tilfaller pensjonsmidlene fellesskapet.
  • Innskuddspensjon: Arbeidsgiver skyter hvert år en viss andel av lønnen inn på arbeidstagers pensjonskonto (minimum 2 prosent, maksimum 25,1 prosent). Midlene plasseres primært i aksjer og rentepapirer. Pensjonen avhenger av oppnådd avkastning, og pengene utbetales over et gitt antall år etter pensjonsalder. Dør du før pensjonskapitalen er betalt ut, tilfaller det resterende arvingene.
  • Hybridpensjon: Ligner mest på innskuddspensjon i opptjeningsfasen (jo flere år i jobb desto høyere pensjon), og på ytelsespensjon i pensjonsfasen (utbetaling så lenge man lever).Går du fra ytelse- til innskuddsordning får du en fripolise på det du allerede har opptjent i pensjonsordningen. Fripolisen forvaltes av et livselskap. Du får utbetalt midlene fra pensjonsalder.

*Mer om hybridpensjon på FriFagbevegelse.no   frifagbevegelsen_logo_artthumb_gif

*Slaget om tjenestepensjon står nå.   frifagbevegelsen_logo_artthumb_gif

*Bedriften sparer – den ansatte taper – Les mer på DN– Fire av ti går i pensjon med boliggjeld

Andelen alderspensjonister som ikke har nedbetalt boliglånet før de går av øker. 39 prosent av dem som tar ut full alderspensjon opplyste at de fortsatt hadde boliggjeld.

Les mer her– AFP – et verdifullt gode om man oppfyller kravene

For den som ikke orker å jobbe noe utover 62 år, er offentlig AFP et verdifullt gode. I privat sektor er den ubestridte hovedvinneren derimot den som orker å stå lenge i en stilling, skriver Alexandra Plahte.

Les mer her